רו"ח גלבוע ויספיש

שליטה בנתונים כלכליים-בסיס הכרחי לאמון התורם

רו"ח. שותף ומנהל סקטור אלכ"רים משרד bdsk