אירוע האנציקלופדיה התלמודית בכנסת- דברי השופט אליקים רובינשטיין, יצחק(בוז'י) הרצוג וח"כ משה גפני

דברי יצחק (בוז'י) הרצוג באירוע אנצת בכנסת


דברי שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין באירוע אנצת בכנסת


דברי חבר הכנסת משה גפני באירוע אנצת בכנסת