דינר ישיבת מרכז הרב

הרב אליהו זצ"ל והרב שפירא זצ"ל

בני גור עם הרב אברום שפירא

בני גור עם מנכ"ל בנק מזרחי יצחק מאיר